Obecní knihovna Nák?í
Naposledy aktualizováno: 17.9.2018

Provozní doba knihovny

Den

Odpoledne

?tvrtek

18,00 - 20,00

Služby knihovny:

  • ?etba a půj?ování knih (katalog knih)
  • půj?ování knih z vým?nného souboru z JVK ?B
  • p?ístup na internet (zdarma!)
    • P?ipojení k internetu bylo po?ízeno v rámci ceslostátního Projektu internetizace knihoven (PIK).
  • možnost využití textového editoru Word ?i voln? ši?itelných programů, které jsou nainstalovány na po?íta?i ze seznamu JVK
  • informa?ní servis pro návšt?vníky obce
  • možnost půj?ení knih z fondů jiných knihoven pomocí meziknihovní vým?nné služby