Obecní knihovna Nákří
Naposledy aktualizováno: 17.9.2018

Provozní doba knihovny

Den

Odpoledne

čtvrtek

18,00 - 20,00

Služby knihovny:

  • četba a půjčování knih (katalog knih)
  • půjčování knih z výměnného souboru z JVK ČB
  • přístup na internet (zdarma!)
    • Připojení k internetu bylo pořízeno v rámci ceslostátního Projektu internetizace knihoven (PIK).
  • možnost využití textového editoru Word či volně šiřitelných programů, které jsou nainstalovány na počítači ze seznamu JVK
  • informační servis pro návštěvníky obce
  • možnost půjčení knih z fondů jiných knihoven pomocí meziknihovní výměnné služby